STAWIAMY NA ŚRODOWISKO

E.M. Ecopar Sp. z o.o.

Firma zajmuje się przyjmowaniem, wypełnianiem oraz rekultywacją wyrobiska po kopalni piasku w miejscowości Lgota odpadami innymi niż niebezpieczne. Stawiamy sobie za priorytet przywrócenie tym terenom ich pierwotny stan. W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych pracowników zapewniamy profesjonalne przyjęcie odpadów. Firma posiada zgodę Marszałka Województwa Śląskiego (decyzja nr 1889/OS/2018) na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R3 i R5.

Nasze priorytety

Dbamy o środowisko dlatego dokładamy wszelkich starań aby przy składowaniu odpadów i rewitalizacji terenu dostosować się do wszystkich norm.

Rozbiórki i wyburzenia

Firma oferuje usługi w zakresie rozbiórek i wyburzeń obiektów budowlanych.
Na terenie prowadzonych prac wyburzeniowych możemy na życzenie klienta przeprowadzić prace rekultywacyjne.

Wsparcie prawne

Dla naszych klientów dokonujemy stosownych uzgodnień administracyjnych wymaganych prawem budowlanym.

CO MOŻEMY SKŁADOWAĆ?

Firma posiada zgodę Marszałka Województwa Śląskiego (decyzja nr 1889/OS/2018) na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R3 i R5.

Cena zagospodarowania 1 Mg odpadu uzależniona jest od jego rodzaju, ilości, formy płatności i uzgadniana jest w drodze odrębnych negocjacji.
Wszystkie przedsięwzięcia związane z wykorzystywaniem odpadów przemysłowych realizujemy zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach.

  Firma zajmuje się przyjmowaniem, wypełnianiem oraz rekultywacją wyrobiska po kopalni piasku w miejscowości Lgota odpadami innymi niż niebezpieczne. Stawiamy sobie za priorytet przywrócenie tym terenom ich pierwotny stan. W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych pracowników zapewniamy profesjonalne przyjęcie odpadów. Firma posiada zgodę Marszałka Województwa Śląskiego (decyzja nr 1889/OS/2018) na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R3 i R5.

  ADDRES

  ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 41, Wrocław

  TELEFON

  +48 733 471 981

  EMAIL

  office@ecopar.pl