Lista kodów

 

1

ex 01 01 02

Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

200

  Firma zajmuje się przyjmowaniem, wypełnianiem oraz rekultywacją wyrobiska po kopalni piasku w miejscowości Lgota odpadami innymi niż niebezpieczne. Stawiamy sobie za priorytet przywrócenie tym terenom ich pierwotny stan. W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych pracowników zapewniamy profesjonalne przyjęcie odpadów. Firma posiada zgodę Marszałka Województwa Śląskiego (decyzja nr 1889/OS/2018) na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R3 i R5.

  ADDRES

  ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 41, Wrocław

  TELEFON

  +48 733 471 981

  EMAIL

  office@ecopar.pl